Skip to content

Věc: Poděkování za povedený úřední postup

K rukám ředitele útvaru plk. Mgr. Bc. Milana Komárka

ÚOOZ SKPV

Na Baních 1304

156 80 Praha 5

Zdar útvare,

rád bych Vám poděkoval za Váš povedený úřední postup. Jmenovitě se jedná o udělení pořádkové pokuty pod číslem jednacím UOOZ-1527/TČ-2015-290050, ve kterých mi byla kap. JUDr. Lukášem Kořínkem udělena pokuta 8 000 Kč. Jistě neušlo vaší pozornosti, že výše zmíněná pokuta vyvolala menší mediální zájem, který přilákal pozornost ke kauze, ve které jsem byl při zásahu pod krycím názvem Fénix vaším útvarem majetkově a nemajetkově poškozen.

Rád bych Vám tímto poděkoval za výše uvedený úřední postup, čímž jste mi přivedli vodu na mlýn. Oceňuji zejména trefu do okurkové sezóny (jak jistě z odposlechů víte, na mé zahrádce okurky právě rostou). Rozhodně jste svým jednáním prokázali, že dovedete každou srandu řádně ocenit a dokonce zvýšit její hodnotu. Prostě a jednoduše, pokud zrovna neprovádíte domovní prohlídky nebo výslechy „podezřelých“ lze se s Vámi také zasmát. Ať již dopadne rozhodnutí soudu, který bude o pokutě rozhodovat jakkoliv, budu velmi potěšen, pokud podobnou legraci v blízké době zopakujete. Navrhuji tímto kap. JUDr. Lukáše Kořínka na udělení metálu a povýšení do hodnosti generálmajora. O výsledcích mého návrhu mě prosím v zákonné lhůtě informujte.

S nazdarem

Tomáš Zelený