K čemu byla kamera?

Rád bych vysvětlil jednu záhadu, které se snažili policisté přijít na kloub: K čemu jsem si v březnu 2015 půjčoval kameru. Tu policie zabavila při mé domovní prohlídce. Během výslechu při zásahu Fénix se nejen mě vyptávali, k čemu jsem kameru potřeboval. Odpovědi se nedočkali. Ve vyhodnocení odposlechů mého telefonu operují policisté se zapůjčením kamery jako s důležitým poznatkem, který je potřeba prověřit. Záhadu účelu kamery bych konečně rád objasnil: Kamera byla určená na fízly.

Continue reading “K čemu byla kamera?”

Náklady domovní prohlídky: 92 124 Kč

Kolik stojím český stát? Tuto otázku si neustále pokládám pokaždé, když se dozvídám o aktivitách, kterou v mém trestním stíhání vykonává policie: několik let odposlechů a špehování, domovní prohlídka za přítmnosti desítek policistů, šanony zaplněné stovkami dokumentů od sudů, státních zástupců a policie, řada znaleckých posudků a odborných vyjádření. Spočítat všechny náklady by byl nadlidský výkon. Částka navíc v dalších letech ještě poroste. Přičítat se budou náklady za provoz soudů, státního zastupitelství, ve finále pak vyplacení odškodného a soudní výlohy. Policie, která pouští státnímu rozpočtu žilou, si s tím určitě hlavu neláme.

Continue reading “Náklady domovní prohlídky: 92 124 Kč”

Fénix jako praktická výuka

V červnu mi kromě usnesení o zahájení trestního stíhání bylo doručeno ještě jedno důležité rozhodnutí: přijetí ke studiu na právnickou fakultu obor právo. To, že nebudu obyčejným studentem napovídá už odůvodnění rozhodnutí: “Při celkovém hodnocení jste v rámci Národních srovnávacích zkoušek umístil na 10. místě pořadí z celkového počtu 1301 uchazečů skládajících přijímací zkoušku.” Znáte lepší způsob výuky než je praxe? A víte o lepším motivačním prostředku než je trestní stíhání? Mé obvinění tak bude paradoxně tou nejlepší praxí a motivací, kterou mi může policie poskytnout v mých budoucích plánech. Různá falešná obvinění řady lidí mě přesvědčila, že má smysl se odoborně věnovat pomáhání obětem policejní šikany. Policii musím v tomto profesním růstu poděkovat. Můžete se těšit na ještě kvalitnější výstupy.

Ještě větší blbci než jsem doufal

Komu není rady tomu není pomoci, takže tažení proti teroristům a extremistům z Národní centrály organizovaného zločinu zdárně pokračuje dalším soudním vítězstvím. Chtěl jsem vědět kolik Ing. Jan Janka, který nikdy na nic nepřišel, dostal zaplaceno od policie za to, že se mu nejspíš stále nepodařilo rozšifrovat můj počítač. Jak jinak si vysvětlit, že se jedná o poslední nevrácenou věc z policejní razie Fénix. Vzhledem k sumám, které tento znalec inkasuje, bych tímto rád nabídl policii bezkonkurenčně levnější nabídku za poskytnutí přístupového hesla. Tu samozřejmě mohu nabídnout až budu vědět, kolik policie zmíněnému znalci zaplatila, což se záhy dozvím právě díky rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Příběhy Petra a Roberta díl první: Jak vyrobit zápalnou lahev?

Útvar speciálních činností se rozhodl vydat povídky agentů provokatérů VO-0101 a VO-0105 pro širokou veřejnost v tištěné podobě. K teroristickému útoku v podobě hození molotovových koktejlů na vlak přesvědčili agenti anarchisty již před jejich oficiálním soudním nasazením, a proto se o tom v příbězích vůbec nedočteme. Svědectví agentů bude u soudu neprůstřelný důkaz a zřejmě bude stačit v případě rozporu, kdo s nápadem útoku na vlak, skutečně přišel jako první. Zdálo se, že zbývá vše jen dotáhnout do zdárného konce.

Continue reading “Příběhy Petra a Roberta díl první: Jak vyrobit zápalnou lahev?”

Věc: Poděkování za povedený úřední postup

K rukám ředitele útvaru plk. Mgr. Bc. Milana Komárka

ÚOOZ SKPV

Na Baních 1304

156 80 Praha 5

Zdar útvare,

rád bych Vám poděkoval za Váš povedený úřední postup. Jmenovitě se jedná o udělení pořádkové pokuty pod číslem jednacím UOOZ-1527/TČ-2015-290050, ve kterých mi byla kap. JUDr. Lukášem Kořínkem udělena pokuta 8 000 Kč. Jistě neušlo vaší pozornosti, že výše zmíněná pokuta vyvolala menší mediální zájem, který přilákal pozornost ke kauze, ve které jsem byl při zásahu pod krycím názvem Fénix vaším útvarem majetkově a nemajetkově poškozen.

Continue reading “Věc: Poděkování za povedený úřední postup”

Bretschneider, Petr, Robert a spol.

Historie využívání agentů provokatérů sahá daleko. Týkala se již Rakousko-Uherského mocnářství, což literárně ztvárnil Hašek v příbězích dobrého vojáka Švejka. V období druhé světové války pak Gestapo za pomoci konfidentů zakládalo tzv. “volavčí sítě”, které využívaly provokatéry při odhalování a rozkrývání protifašistického odboje. Po válce využívala provokatéry Státní bezpečnost (StB), která sama zakládala protikomunistické odbojové skupiny. Její členy poté pozatýkala a získané důkazy použila k jejich odsouzení. Za tímto účelem provedla StB například operaci “Kameny”, při které byla vytvořena fiktivní síť převaděčů. Pomocí výslechů převáděných osob, které věřily, že se nacházejí v SRN (ve skutečnosti se stále nacházeli v Československu) se StB také snažila získat informace o dalších protikomunisticky smýšlejících lidech. Na úspěšné zkušenosti Gestapa a StB navázala i demokratická policie, která si pro tyto účely zřídila doslova speciální útvar: Útvar speciálních činností (ÚSČ). Continue reading “Bretschneider, Petr, Robert a spol.”

Dreksler slyší jen, co se mu hodí do krámu

Společně s dalšími lidmi jsem byl (a pravděpodobně stále jsem) odposloucháván Útvarem zvláštních činností (ÚZČ), který je specializovanou složkou policie provádějící odposlechy. Obsah a metadata mé elektronické komunikace dostali na stůl plukovník Jiří Dreksler a jeho podřízení z ÚOOZ, kteří před soudem zatajili důležité skutečnosti, aby jim soud umožnil domovní prohlídku. Ovšem samotné důvody, které soudům stačili k nařízení odposlechů jsou prapodivné. Proč by také nebyly, když policii stačí ukázat prstem na mapě. Soudci si s ničím hlavu nelámou a téměř všechny žádosti vždy odklepnou. Příkazy k odposlechům, k zajištění telekomunikačního provozu a ke sledování osob a věcí v kauze Fénix jsou vskutku poučným čtením. Přeji u nich příjemnou zábavu. Continue reading “Dreksler slyší jen, co se mu hodí do krámu”

Nemo tenetur se ipsum accusare

Policisté z ÚOOZ se evidentně sami chtějí postarat o to, abych měl o čem psát na svém blogu. Zřejmě z toho důvodu mi včera dorazilo usnesení o udělení pořádkové pokuty 10 000 Kč s možností podat proti tomu usnesení stížnost do tří dnů. Důvodem udělení pokuty bylo to, že jsem se na vlastní náklady nedopravil na 8:00 hodin ráno 250 kilometrů daleko od svého bydliště a tam proti sobě nevytvářel důkazy při podávání vysvětlení. Namísto toho jsem si dovolil se z podání vysvětlení omluvit a učinit výpověď písemně ve znění: “Odpírám na základě paragrafu § 158 odst. 8 trestního řádu vypovídat”. Autorem usnesení nebyl nikdo jiný než kapitán Lukáš Kořínek, kterému zřejmě vadí to, že Ministerstvo vnitra v odvolání potvrdilo můj nárok na to, aby mi ÚOOZ poskytl informace o výši jeho platu, z čehož dovozuji, že je kapitán proti mé osobě zaujatý. Continue reading “Nemo tenetur se ipsum accusare”

Kde ty všechny zbraně jsou, kde mohou být…

Ve čtvrtek tomu bude rok, co se zakuklení hrdinové plukovníka Šlachty jali realizovat akci s krycím názvem Fénix. Před domem mých přátel, kde jsem se nacházel, parkovala tři vozidla příslušníků nechvalně známého policejního útvaru a čekali až vyjdu. Skrze telefon se jim nepodařilo mě vylákat ven. Čas je tlačil, takže pět z nich mě došlo vyzvednout a vykonat to, co nemohu nazvat jinak než formálně zlegalizované ozbrojené přepadení, loupež a únos. Nejprve mi příslušníci s odznakem ukradli počítač a telefon (nejsou zapsány na seznamu zabavených věcí). Nasadili mi pouta a jeli se mnou k mému domku vykonat domovní prohlídku. Tam čekali tři dodávky zakuklených samopaly ozbrojených těžkooděnců, psovod se psem a celá řada dalších příslušníků represivních složek. Celkem byla na místě malá armáda okolo čtyřiceti policistů ze tří krajů. Continue reading “Kde ty všechny zbraně jsou, kde mohou být…”