Náklady domovní prohlídky: 92 124 Kč

Kolik stojím český stát? Tuto otázku si neustále pokládám pokaždé, když se dozvídám o aktivitách, kterou v mém trestním stíhání vykonává policie: několik let odposlechů a špehování, domovní prohlídka za přítmnosti desítek policistů, šanony zaplněné stovkami dokumentů od sudů, státních zástupců a policie, řada znaleckých posudků a odborných vyjádření. Spočítat všechny náklady by byl nadlidský výkon. Částka navíc v dalších letech ještě poroste. Přičítat se budou náklady za provoz soudů, státního zastupitelství, ve finále pak vyplacení odškodného a soudní výlohy. Policie, která pouští státnímu rozpočtu žilou, si s tím určitě hlavu neláme.

Pokusil jsem se sečít alespoň to, kolik stála má domovní prohlídka, u které byli přítomni policisté ze tří krajů. Při sčítání jsem zahrnul všechny položky, které jsem od policie zdlouhavě získal. Celková cena za zásah se vyšplhala na 92 124 Kč. Přitom výsledek prohledání mého bytu je úsměvný: na flash disku byl nalezen motivační dopis do výběrového řízení, ve kterém uvádím, že jsem v minulosti publikoval na webu GreenAction. Zmíněný nález pak má sloužit k prokázání zvlášť závažného zločinu: umístění levičáckého pamfletu na internetové stránce GreenAction. Musím policii zatleskat.

Platy policie: 72 465 Kč

hrubá mzda prap. Jiří Vaculík za jeden pracovní den: 1 533 Kč

hrubá mzda pplk. JUDr. Karel Doležal za jeden pracovní den: 2 352 Kč

hrubá mzda pplk. Mgr. Martin Bartoš za jeden pracovní den: 1 761 Kč

hrubá mzda kpt. Bc. Jaroslav Kordula za jeden pracovní den: 1 948 Kč

hrubá mzda pplk. Luboš Fiala za jeden pracovní den: 3 376 Kč

průměrná hrubá mzda 24 příslušníků SPJ Ostrava za jeden pracovní den: 41 433 Kč

průměrná hrubá mzda 10 příslušníků ÚOOZ SKPV za jeden pracovní den: 20 062 Kč

Doprava: 17 139 Kč

náklady na provoz dodávky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje včetně amortizace: 518 Kč

náklady na provoz třech dodávek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje včetně amortizace: 9 761 Kč

náklad na provoz třech osobních vozidel ÚOOZ SKPV včetně amortizace: 6 860 Kč (přestože přiznali pouze jedno vozidlo, jsou započítány všechny tři vozidla)

Cestovní náhrady: 2 520 Kč

náklady na cestovní náhrady 24 příslušníků SPJ Ostrava: 2 520 Kč

– příslušníci ÚOOZ nepřiznali, že by za pracovní cestu pobírali náhrady (částka by činila cca 1 470 Kč ale není započítána)

Stravné Tomáše Zeleného: 0 Kč

– náklady na mé stravné byly údajně 82 Kč (8 rohlíkú), ale nebyly proplaceny nákupčímu policistovi, protože to nadřízeným nevykázal účtenkou

Celkem: 92 124 Kč